Впускные механизмы

A16M-3/8

Napouštěcí ventil boční kovový závit pro plastové nádržky a předstěnové instalační systémy

A15 1/2"

Впускной механизм с боковой подводкой для керамических бачков

A15 3/8"

Впускной механизм с боковой подводкой

A15P-1/2"

Впускной механизм с боковой подводкой для пластиковых бачков

A15P 3/8"

Впускной механизм с боковой подводкой

A16-1/2"

Впускной механизм с боковой подводкой и металлической резьбой для керамических бачков

A16-3/8"

Впускной механизм с боковой подводкой и металлической резьбой для керамических бачков

A16P-3/8"

Впускной механизм с боковой подводкой и металлической резьбой для пластиковых бачков

A17-1/2"

Впускной механизм с нижней подводкой

A17-3/8"

Впускной механизм с нижней подводкой

A18 1/2"

Впускной механизм с нижней подводкой и металлической резьбой

A18 3/8"

Впускной механизм с нижней подводкой и металлической резьбой