Гибкие соединения+

A702

Гибкое соединение 50/40×40/50

A705

Гибкое соединение 5/4"×32/40 пластмасса

A706

Гибкое соединение 5/4"×32/40 металл

A707

Гибкое соединение 6/4"×40/50 пластмасса

A708

Гибкое соединение 6/4"×40/50 металл

A7990

Прокладка состоящая из двух частей 5/4"

A7991

Прокладка состоящая из двух частей 6/4"

A7992

Прокладка состоящая из двух частей 1"

Inovační projekt společnosti Alca plast, s.r.o., č. projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_109/0011205 spočívající v zavedení sériové výroby inovovaného produktu díky inovovanému výrobnímu procesu výroby flexi hadic s koncovkou variabilních průměrů prostřednictvím pořízení příslušné výrobní technologie je podpořen z prostředků Evropské unie v rámci programu Inovace.