Гибкие соединения

A71

Гибкое соединение 40×40

A72

Гибкое соединение 50/40×40/50

A73

Гибкое соединение 5/4"×40 пластмасса

A74

Гибкое соединение 5/4"×40 металл

A75

Гибкое соединение 5/4"×32/40 пластмасса

A76

Гибкое соединение 5/4"×32/40 металл

A77

Гибкое соединение 6/4"×40/50 пластмасса

A78

Гибкое соединение 6/4"×40/50 металл

A79

Гибкое соединение 6/4"×40 пластмасса

A790

Гибкое соединение 6/4"×40 металл

Inovační projekt společnosti Alca plast, s.r.o., č. projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_109/0011205 spočívající v zavedení sériové výroby inovovaného produktu díky inovovanému výrobnímu procesu výroby flexi hadic s koncovkou variabilních průměrů prostřednictvím pořízení příslušné výrobní technologie je podpořen z prostředků Evropské unie v rámci programu Inovace.