Liniové podlahové žlaby plastové

APZ8 Simple

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt

APZ9 Simple

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt

APZ10 Simple

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt

APZ12 Optimal

Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt nebo vložení dlažby